User Tools

Site Tools


101-astochia-introducens-la-gi

Astochia introducens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Astochia
Loài (species) A. introducens
Danh pháp hai phần
Astochia introducens
Walker, 1859

Astochia introducens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Astochia introducens được Walker miêu tả năm 1859. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Astochia introducens tại Wikispecies
101-astochia-introducens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)