User Tools

Site Tools


101-astochia-jayarami-la-gi

Astochia jayarami
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Astochia
Loài (species) A. jayarami
Danh pháp hai phần
Astochia jayarami
Joseph & Parui, 1981

Astochia jayarami là một loài ruồi trong họ Asilidae. Astochia jayarami được Joseph & Parui miêu tả năm 1981. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Astochia jayarami tại Wikispecies
101-astochia-jayarami-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)