User Tools

Site Tools


101-astochia-rami-la-gi

Astochia rami
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Astochia
Loài (species) A. rami
Danh pháp hai phần
Astochia rami
Joseph & Parui, 1997

Astochia rami là một loài ruồi trong họ Asilidae. Astochia rami được Joseph & Parui miêu tả năm 1997. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Astochia rami tại Wikispecies
101-astochia-rami-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)