User Tools

Site Tools


101-astochia-strachani-la-gi

Astochia strachani
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Astochia
Loài (species) A. strachani
Danh pháp hai phần
Astochia strachani
Oldroyd, 1970

Astochia strachani là một loài ruồi trong họ Asilidae. Astochia strachani được Oldroyd miêu tả năm 1970. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Astochia strachani tại Wikispecies
101-astochia-strachani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)