User Tools

Site Tools


101-astylopogon-catharinae-la-gi

Astylopogon catharinae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Astylopogon
Loài (species) A. catharinae
Danh pháp hai phần
Astylopogon catharinae
Meijere, 1913

Astylopogon catharinae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Astylopogon catharinae được Meijere miêu tả năm 1913. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Astylopogon catharinae tại Wikispecies
101-astylopogon-catharinae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)