User Tools

Site Tools


101-atomosia-panamensis-la-gi

Atomosia panamensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Atomosia
Loài (species) A. panamensis
Danh pháp hai phần
Atomosia panamensis
Curran, 1930

Atomosia panamensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Atomosia panamensis được Curran miêu tả năm 1930. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Atomosia panamensis tại Wikispecies
101-atomosia-panamensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)