User Tools

Site Tools


101-atoniomyia-pinguis-la-gi

Atoniomyia pinguis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Atoniomyia
Loài (species) A. pinguis
Danh pháp hai phần
Atoniomyia pinguis
Hermann, 1912

Atoniomyia pinguis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Atoniomyia pinguis được Hermann miêu tả năm 1912. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Atoniomyia pinguis tại Wikispecies
101-atoniomyia-pinguis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)