User Tools

Site Tools


101-atoniomyia-scalarata-la-gi

Atoniomyia scalarata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Atoniomyia
Loài (species) A. scalarata
Danh pháp hai phần
Atoniomyia scalarata
Hermann, 1912

Atoniomyia scalarata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Atoniomyia scalarata được Hermann miêu tả năm 1912. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Atoniomyia scalarata tại Wikispecies
101-atoniomyia-scalarata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)