User Tools

Site Tools


101-austrosaropogon-insulanus-la-gi

Austrosaropogon insulanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Austrosaropogon
Loài (species) A. insulanus
Danh pháp hai phần
Austrosaropogon insulanus
Daniels, 1991

Austrosaropogon insulanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Austrosaropogon insulanus được Daniels miêu tả năm 1991. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Austrosaropogon insulanus tại Wikispecies
101-austrosaropogon-insulanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)