User Tools

Site Tools


101-b-bizon-kavkaz-la-gi

Bò bizon Kavkaz (danh pháp ba phần: Bison bonasus caucasicus) là một phân loài bò bizon châu Âu sinh sống ở dãy núi Kavkaz của Đông Âu. Nó bị săn bởi hổ Ba Tư và sư tử châu Á (cho đến thế kỷ 10) ở Kavkaz, cũng như những loài săn mồi khác như chó sói và gấu.

Mẫu vật, Bảo tàng động vật học của Viện động vật học, Nga

Trong thế kỷ 17, bò bizon Kavkaz vẫn còn dân cư một khu vực rộng lớn của các Tây Kavkaz. Sau đó việc định cư của con người ở vùng núi tăng cường và phạm vi của Bò bizon Kavkaz đã giảm khoảng 1/10 của phạm vi ban đầu của nó vào cuối thế kỷ 19. Trong những năm 1860, dân số vẫn còn khoảng 2000, nhưng đã được giảm xuống chỉ 500-600 vào năm 1917, và chỉ 50 con vào năm 1921.[1] Việc săn trộm ở địa phương vẫn tiếp tục vào năm 1927, ba con Bò bizon Kavkaz cuối cùng đã bị giết chết.[2]

  1. ^ Lidia V. Zablotskaya, Mikhail A. Zablotsky and Marina M. Zablotskaya, Origin of the hybrids of North American and European bison in the Caucasus Mountains. (Text presented in Russian at 2nd Conference of Bison Specialist Group, SSC/IUCN in Sochi, on 26–ngày 30 tháng 9 năm 1988, and translated into English in 1990, but never published.)
  2. ^ Bashkirov I.S. 1939. [Caucasian European bison]. [In: Caucasian European bison]. Council of the People’s Commissars of the RSFSR, Central Board for Reserves, Forest Parks and Zoological Gardens: 1–72, Moscow. [In Russian]
101-b-bizon-kavkaz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)