User Tools

Site Tools


101-bathypogon-brachypterus-la-gi

Bathypogon brachypterus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Bathypogon
Loài (species) B. brachypterus
Danh pháp hai phần
Bathypogon brachypterus
(Macquart, 1838)

Bathypogon brachypterus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Bathypogon brachypterus được Macquart miêu tả năm 1838. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Bathypogon brachypterus tại Wikispecies
101-bathypogon-brachypterus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)