User Tools

Site Tools


101-beameromyia-graminicola-la-gi

Beameromyia graminicola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Beameromyia
Loài (species) B. graminicola
Danh pháp hai phần
Beameromyia graminicola
Farr, 1963

Beameromyia graminicola là một loài ruồi trong họ Asilidae. Beameromyia graminicola được Farr miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Beameromyia graminicola tại Wikispecies
101-beameromyia-graminicola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)